aVaRMuRaT Suskunluğumuz korkumuzdan değil asaletimizdendir.
 
ORTATEPE KÖYÜ ve DAGISTAN KÜLTÜRÜ HAKKINDA KISACA
Sözler bazen bir hazine bazen dermansız bir dert tipi  
  Ana Sayfa
  İmam Şamil in Ataları
  imam Gazi Muhammed
  İmam Hamzat Beg
  İMAM ŞAMİL
  Hacı Murat
  Muhammed Emin Paşa
  Şeyh Cemalettin Gazi Kumuki
  Ömer Ziyauddin i Dagıstani
  KAFKASYA
  AVARCA HAKKINDA
  AVARCA DİLBİLGİSİ
  RESİM GALERİSİ (avar)
  DAGISTAN
  MAHAÇKALE
  ŞEYH ŞAMİL'İN KÖYÜNDE
  Türkiyede ki Dagıstan Köyleri
  ORTATEPE KÖYÜ
  ORTATEPE GENÇLERİ
  Yemeklerimiz
  ÇEÇENİSTAN
  Reklamlar
  BİRAZDA GÜLELİM
  Dost Siteler
  özlü sözler 1
  Resimli Şiirler
  Hayatı Güzelleştirme Kuralları
  Telefon mesajları - Dostluk
  Hangi gün doğdunuzu hesaplayın
  Çeçenistan Vidyoları
  Komik Vidyolar
  Kafkas Vidyoları
  Avarca Şiir Videoları
  AVARCA KLİPLER
  AVARCA ÇİZGİ FİLMLER
  AVARCA TİYATRO
  TATLI VE DÜĞÜN VİDYOLARI
  BAYRAM VİDYOLARI
  ömer ünsal videolar
  KÖYDEN KARIŞIK VİDYOLAR
  RESİMLİ ORTATEPE KÖYÜ VİDEOLARI
  DİNİ KONULAR
  Anketler
  KPSS ANAYASA
  Kadınlar
  Erkekler
  Çocuk Eğitimi Üzerine
  Eğitim Sisteminin Çarkına Düşmeden
  Hayatın Farkına Varanlar
  Yılları Heba Etmeden
  TM'DEN TMT'YE MÜCAHİT RAUF DENKTAŞ
  Canım Annem
  Mülakat Soruları
  SİZLERDEN GELENLER
  ŞİİRLER
  ARICILIK KURSU SORULARI
  Ziyaretçi defteri
aVaRMuRaT
Mülakat Soruları

DEĞİŞİK MÜLAKATLARDA ÇIKMIŞ VE ÇIKMASI MUHTEMEL SORULAR İNKİLAP TARİHİ VATANDAŞLIK VE GENEL KÜLTÜR DALINDA KARIŞIK SORULAR


SORU1: Yeni Türk devletindeki bütün okulların milli eğitim bakanlığına bağlanması hangi kanunla olmuştur.
CEVAP1: Tevhid-i Tedrisat Kanunu
SORU2: Tavuğun yumurtladığı yere ne denir
CEVAP2:Folluk
SORU3: Fransız ihtilalinin yaydığı ulusçuluk akımından osmanlı nasıl etkilenmiştir.
CEVAP3: Osmanlı imparatorluğu parçalanmaya doğru gitmiştir
SORU4: Türkiyenin boğazlar üzerindeki tam savunma ve denetim hakkını tanıması hangi anlaşma ile olmuştur
CEVAP4: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
SORU5: Aşure hangi ayda yapılır
CEVAP5 Muharrem
SORU6: 1.Dünya savaşı sırasında Rusyada ihtilal olmasıyla birlikte Osmalı devletinin hangi cephesi kapanmıştır
CEVAP6:Doğu 
SORU7: Yürütme gücünü parlementonun içinden çıkararak hükümete serbestlik parlementoya denetleme hakkı veren sisteme ne ad verilir
CEVAP7:Parlementer sistem
SORU8: Osmanlıda ilk akçe kim zamanında basıldı
CEVAP8: Osman bey döneminde basıldı
SORU9: Avrupayı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek insan haklarına ve özgürlüklerini el birliğiyle korumak amaçlı kurulan uluşlar arası örgüt hangi örgüttür
CEVAP9: Avrupa konseyi
SORU10: İtalyanlar hangi olayla topraklarımızdan çekilmişlerdir
CEVAP10: Mudanya Ateşkes Antlaşması
SORU11: Sosyoloji nedir
CEVAP11: Toplumun yapısını işlevlerini inceleyen bilim dalıdır
SORU12: Ulusçuluk akımını dünyaya yaygınlaştıran olay nedir
CEVAP12: Fransız ihtilali
SORU13: Atatürk Samsuna hangi görevle gitmiştir
CEVAP13: 9.Ordu müfettişi
SORU14: Liberalizm zafer kazandığı ilk ülke hangisidir
CEVAP14 Amerika
SORU15: Bir devlette belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kuralları bütününe ne ad verilir
CEVAP15: Pozitif hukuk
SORU16: Rubai nedir
CEVAP16: Dört dizelik divan edebiyatı nazım biçimidir
SORU17: Şirket türlerine örnekler veriniz
CEVAP17: Limited anonim komantid kolektif
SORU18: Devrime ihtiyaç duyulan toplumlarda devrimin yütütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem nedir
CEVAP18: Hukuk
SORU19: İlk Türk devleti ve hükümdarı
CEVAP19: Asya Hunları - Teoman
SORU20: Azınlıklar sorunu hangi barış anlaşması ile çözümlenmiştir
CEVAP20: Lozan Barış Anlaşmasıyla
SORU21: Yeni Türk Devletinde Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılması Devletin özel girişimcilere kredi olanakları tanıması ve sanayi ve maden bankasının kurulması hangi özel sektörü özendirmek için alınan tedbirlerdir
CEVAP21: Sanayileşme
SORU22: Kuduz aşısını kim bulmuştur
CEVAP22: Louis Pasteur
SORU23: Eğemenliği kullananlara bu hakka seçime dayalı olmadan sahip oldukları devlet biçimi nedir
CEVAP23: Meşruti Monarşi
SORU24: Devlet nedir
CEVAP24: Ortak yaşam paylaşan toplumlarda refahı güveni sdağlamak için kanun koyan ve uygulayan kuramdır
SORU25: Birlikte yaşamak konusunda samimi olmak beraber yaşamak konusunda ortak bir arzuya sahip olmak insan mirasının korunması hususunda müşterek iradeye sahip olmak ve zengin bir hatıra mirasına sahip olmak Atarürk e göre hangi esaslerdandır
CEVAP25: Ulus
SORU26: Bilgi felsefesi nedir
CEVAP26: Akıl ve sezgi gibi konuların zihnimizde olup olmadığını araştıran bilim dalıdır.
SORU27: Halkın mutluluğunun gene halkça bir bütün olarak sağlanması Atatürke göre hangi esaslardandır.
CEVAP27: Halkçılık
SORU28: Mehmet Akif Ersoy un milletvekilliği yaptığı il ve ilçe neresidir
CEVAP28: Çanakkale-Biga
SORU29: Atatürk ün nüfusa kayıtlı olduğu il neresidir.
CEVAP29: Gaziantep 
SORU30: Yürütme görevini kim yapar
CEVAP30: Bakanlar Kurulu
SORU31 : Bulgaristanın başkenti neresidir
CEVAP31: Sofya
SORU32: İskoç çalgısının adı nedir
CEVAP32: Gayda
SORU33: Bayrağı üçgen şeklinde olan ülke hangisidir
CEVAP33: Nepal
SORU34: Halifeliğin kaldırılması Türk Medeni Kanununun kabul edilmesi saltanatın kaldırılması tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi olaylar yeni türk devletini hangi ilkeye götüren gelişmelerdir
CEVAP34: Laiklik
SORU35: Avrupa konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kendi devletlerinie dava edebilmelerini imkan sağlayan uluslar arası belge nedir
CEVAP35 : İnsan hakları ve ana özgürlükleri korumaya dair sözleşme ( İnsan Hakları Sözleşmesi )
SORU36: Türk devrimini diğer devrimlerden ayrıan en önemli özellik nedir
CEVAP36: Ulusal kurtuluş savaşı ve devrimin sürecinin birlikte yürütülmesi
SORU37: Kuvayi milliye birliklerine asker alınması yolundaki kararların alındığı kongre hangisidir
CEVAP37: Alaşehir Kongresi
SORU38: İradeyi milliye gazetesi ne zaman çıktı
CEVAP38: Sivas kongresinden sonra (1919)
SORU39: Mondros ateşkes antlaşmasının genel hükümlerine uymayan maddesi hangi maddedir
CEVAP39: Yemenlerin diledikleri yerleri işgal edebilmesi
SORU40: İstanbul hükümetinin heyeti temsiliyeyi kendisine denk siyasal bir organ olarak gördüğünü gösteren gelişme hangi olaydır
CEVAP40: İstanbul hükümetinin salih paşayı görüşmelerde bulunmak üzere amasya ya göndermesi
SORU41: Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir
CEVAP41: Anayasanın değişmez maddesidir.Devletin yönetim şeklidir
SORU42: Bir devletin oluşabilmesi için gerekli olan üç öğe nedir
CEVAP42: Ülke Halk Eğemenlik
SORU43: Hayvan dalını inceleyen bilim dalı hangisidir
CEVAP43: Zooloji
SORU44: Avrupada din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu yönetmelerinin hristiyanlığın kaynaklarında bulunmadığının anlaşılmasından sonra ortaya çıkan hareket nedir
CEVAP44: Reform
SORU45: Yabancı bilim adamlarının da katkılarıyla Türkiye de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı hangi üniversitede oluşturulmuştur
CEVAP45: İstanbul üniversitesi
SORU46: Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke nedir
CEVAP46:Akılcılık ve ulusçuluk
SORU47:Masumiyet karinesi nedir
CEVAP47: Suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden temel hukuk dokrini dir
SORU48: Eğemenliği kullananların bu hakka seçime dayalı olarak sahip oldukları devlet biçimi hangisidir
CEVAP48: Cumhuriyet
SORU49: Tarihte bilinen ilk barış anlaşması
CEVAP49: Kadeş antlaşması ( Mısırlılar-Hititler )
SORU50: İngilterenin ilk kadın başkanı kimdir
CEVAP50: Macgaret Thater
SORU51: Ulusal kurtuluş savaşı sırasında TBMM nin halkçılık düşüncesini benimsemesini zorunlu kılan en önemli olgu nedir
CEVAP51: Ulus eğemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulmuş olması
SORU52: 1926 da kabul edilen Türk Medeni Kanununun Laiklik için temel sayılabilecek maddesi hangisidir
CEVAP52: Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
SORU53: Jandarma hangi kuruma bağlıdır
CEVAP53: İçişleri bakanlığı
SORU54: İnkılabı tanımlayınız
CEVAP54: Toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan düzenin tümüyle yıkılıp yerine toplumun isteklerine çağın gereklerinie uygun gelişmeye açık bir düzen kurulmasıdır.
SORU55: Atatürk ün köğeğinin adı nedir
CEVAP55: Foks 
SORU56: Anayasayı değiştirme ve kaldırma hakkının padişahta olması yargı güvenilirliğinin kesin olmaması eğemenliğin osmanlı ailesine ait olması ve yurttaşların siyasi parti kurma özgürlüklerinin bulunmaması hangi anayasanın özelliğidir
CEVAP56: 1876 Anayasası
SORU57: Semerkant nerededir
CEVAP57: Özbekistan
SORU58: Genç osmanlıların osmanlı imparatorluğunu kurtarma ümitleri hangi düşünce çerçevesinde toplanmıştır
CEVAP58 Halkın yönetime katılmasıyla osmanlılık ruhunun oluşturulması
SORU59: Osmanlı ıslahat hareketleinin çok uzun sürmesine rağmen tolumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesinin nedeni nedir
CEVAP59: Islahat hareketlerini yürütenlerin iler bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığı9nı kavrayamamasıdır.
SORU60: Osmanlı parlementosunun hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtmamış olmasının temel nedeni nedir 
CEVAP60: Eğemenlik hakkının halka verilmemiş olması
SORU61:İhtilaf devletlerin 1915 yılında osmanlı devletini safdışı bırakarak savaşı bitirmek için uygulamaya koydukları planın amacı nedir
CEVAP61:Boğazların ele geçirilmesi.
SORU62: Mondros ateşkes antlaşmasında boğazlar hakkında nasıl bir durum ortaya çıkmıştır.
CEVAP62:Boğazlar derhal açılacak ve orada bulunan müstahkem mevkiler işgal edilecektir.
SORU63: İslam ihtilali komutası özellikle yurt içinde hangi azınlık ulusa karşı silahlı mücadeleye girmiştir
CEVAP63: Rumlar
SORU64: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtatacaktır düşüncesi ilk kez nerde ortaya çıktı
CEVAP64: Amasya Tamimi
SORU65: Misak i milli kararlarını tanıyana ilk devlet hangisidir
CEVAP65 Rusya
SORU66: Anayasayı değiştirme ve kaldırma hakkının padişahta olması Egemenliğin Osmanlı Ailesine ait olması hangi anayasanın özelliklerindendir
CEVAP66: 1876 Anayasası
SORU67: Halkın mevcut siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde zorla değiştirilmesine ne denir
CEVAP67: İhtilal
SORU68: Birinci dünya savaşı sırasında ihlilaf devletleri arasında imzalanan paylaşım projelerinde italya nın payına düşen bölge neresidir
CEVAP68: Akdeniz bölgesinde SİLİFKE ye kadar uzanan kesim
SORU69: 1924 Anayasasına göre savaş ilanı barış ve uluslararası antlaşmaların yapılması yetkileri kime verilmiştir 
CEVAP69: TBMM ye verilmiştir
SORU70: Atatürk ulusun isteğine bağlı ve uygun olmayan kararlar ulu gözünde hiçbir zaman makbul değildir derken neyi vurgulamak istemiştir
CEVAP70 : Eğemenliğin ulusa ait olduğunu belirtmek istemiştir
SORU71: Belli bir kültür düzeyine ulaşmış toplumların ortaya çıkardıkları temel kuruma ne ad verilir
CEVAP71: Devlet
SORU72: İtilaf devletlerinin 1.dünya savaşında yaptıkları gizli antlaşmalarla bugünkü ırak ın büyük bölümü ile ürdün e yerleşmesini planladıkları devlet hangi devlettir.
CEVAP72: İngiltere
SORU73: Atatürk Samsuna çıktıktan sonraki gelişmelerde Manda ve Himaye nin kesin olarak red edildiği kongre hangi kongredir
CEVAP73: Sivas Kongresi
SORU74: 23 Nisan 1920 den günümüze kadar olan süreçte TBMM nin değiştirilemez temel ilke olarak benimsediği temel ilke hangisidir
CEVAP74: Eğemenliğin kayıtsız şartsız Türk ulusuna ait olması
SORU75: Kurtuluş savaşı sırasında ulusu özveriye çağıran Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır.
CEVAP75: Sakarya savaşı
SORU76: Mezopotamyada doğan akarsular nelerdir
CEVAP76: Dicle ve Fırat tır
SORU78: 2.Mahmud un yeniçeri yerine kurduğu ordunun adı nedir
CEVAP78: Asakiri Mansureyi Muhammediye
SORU79: ABD nin ilk başkanı kimdir
CEVAP79: George Washinton dur
SORU80:2.Dünya savaşında en çok can veren ülke hangisidir
CEVAP80:Almanya
SORU81: Rumeli hisarını hangi padişah yaptırmıştır
CEVAP81: Fatih Sultan Mehmet
SORU82: Aya ilk insanı taşıyan uzay aracının ismi nedir
CEVAP82: Apollo 11
SORU83: Papua nerenin başkentidir
CEVAP83: Yeni Gine
SORU84: Siyasi partilerin mali denetimini hangi kurum yapar
CEVAP84: Anayasa mahkemesi
SORU85: Mondrosu imzalayan komutan kimdir
CEVAP85: Rauf Orbay
SORU86: İstiklal marşı ne zaman kabul edilmiştir
CEVAP86: 1.İnönü savaşından sonra 12 Mart 1921
SORU87: İstibdat dönemini anlatınız
CEVAP87: 1.Meşrutiyetle 2.meşrutiyet arasında Abdulhamit in meclisi kapatıp sıkı yönetim uygulaması
SORU88: İzmir iktisat kongresi hangi yıl toplanmıştır 
CEVAP88: 1923
SORU89: Mudanya da yapılan mütareke görüşmeleri hangi ana konu etrafında toplanmıştır
CEVAP89: istanbul,boğazlar ve doğu trakya nın türklere teslim edilmesi
SORU90: Saltanatın kaldırılmasından sonra halk fırkasına karşı muhalefet oluşturulmasının en önemli nedeni nedir
CEVAP90: Halifeliğin kaldırılması
SORU91: 1924 Anayasasına göre anayasada değişiklik isteme yetkisi kime verilmiştir
CEVAP91:Milletvekilerine
SORU92: Ulusal kurtuluş savaşının ilk silahlı direniş eylemi nerede ve kimlere karşı başlatılmıştır
CEVAP92: Güneyde mersin tarsus ve osmaniye yöresinde fransızlara karşı başlatılmıştır
SORU93: Sevr antlaşmasına göre görünüşte osmanlı devletine bağlı ancak tam anlamıyla özerk bir bölgenin nerede kurulması planlanmıştır
CEVAP93: Van Diyarbakır yöreleride
SORU94: Yunanlıların inönü ye kadar ilerlemesini ve burada kanlı çarpışmaların meydan gelmesini hızlandıran olay hangi olaydır
CEVAP94: Çerkez Ethem in Kütahya töresinde ayaklanması
SORU95: Terrakki perver cumhuriyet fırkasının kapatılmasının nedeni nedir
CEVAP95: Parti üyelerinden bir kısmının şeyh sait ayaklanmasına destek vermeleri 
SORU96: Türk halkı na sendikalaşma olanağının verildiği işciye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa hangi anayasadır
CEVAP96: 1961 anayasası
SORU97: Mustafa kemal in aydınlanma hareketinin türk toplumunda benimsenebilmesi için öngördüğü siyasal sistem hani siyasal sistemdir
CEVAP97: Demokrasi
SORU98: Ulus egemenliği ne dayanan yeni türk devletinin yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimsediği günlerde geleneksel osmanlı kurumlarından hangisi ayakta kalmıştır
CEVAP98: Hilafet
SORU99: Türkiye Cumhuriyetinde soyadı kanunundan önce kişi adının korunması ile ilgili hükümlerin yer aldığı ilk hukuksal belge hani belgedir
CEVAP99: Türk medeni kanunu
SORU100: Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğruna ilk örgütlü mücadele hangi grup tarafından verilmiştir
CEVAP100: Genç Osmanlılar
SORU101: Mustafa kemal paşanın 9.ordu müfettişliğine gerçekleştirilmek istenen temel amaç nedir
CEVAP101: Doğu karadeniz bölgesindeki asayişin sağlanması ile ingiliz tehdidinden kurtulmak
SORU102: Erzurum kongresi öncesi kent halkını örgütlenmeye iten neden nedir 
CEVAP102: Ermeni tehlikesinin yaklaşması
SORU103: Yunanlıların istanbul u işgal edememesinin nedeni nedir
CEVAP103: Anlaşma ( itilaf ) devletlerinin buna izin vermemesi
SORU104: Amasya tamiminin hemen hemen bütün tarihçiler tarafından bir ihtilal bildirisi olarak kabul edilmesinin nedeni nedir
CEVAP104: Ulus eğemenliğine dayanan yeni bir devlet kurmayı hedeflemesi
SORU105: Ulusal kurtuluş savaşının başlatılmasının karara baplanması nerede olmuştur
CEVAP105: Amasya
SORU106: Hangi konrede kuvayi milliye birliklerine asker alınması yolundaki kararlar alınmıştır
CEVAP106: Alaşehir
SORU107: Eğemenliği ulusa ait olması TBMM nin yapısı TBMM nin yetkisi ve yerel yönetimler gibi konular hangi Anayasada hükme bağlanmıştır
CEVAP107: 1921 anayasası
SORU108: İngiltere fransa ve italya hangi savaştan sonra yeni türk devletini siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamıştır
CEVAP108: Birinci inönü zaferi
SORU109: İnönü döneminde eğitimin halka yayılmasını sağlamak amacıyla ne tür bir plan uygulanmıştır
CEVAP110: köy enstütüleri kurulmuştur
SORU111: Halk fıkrasına dönüştürülen cemiyetin adı nedir
CEVAP111: anadolu ve rumeli müdafaai hukuk cemiyeti 
SORU112: Halifeliğin kaldırılmasın temel nedeni nedir 
CEVAP112: Cumhurbaşkanlığı ile halifeliğin bir arada bulunmasının Cumhuriyet rejimi ile bağdaşmaması 
SORU113: Osmanlı maliyesinin 1876 da iflasından sonra devletin yatırım yapacağı konularda izin almak zorunda kaldığı kurum hangi kurumdur
CEVAP113: Duyun-u umumiye
SORU114: Kapütülasyonlar sorunu hangi anlaşma ile çözümlenmiştir
CEVAP114: Lozan Barış Antlaşmasıyla
SORU115: Osmanlı devletinde yurtdaşların tümünü kapsayan ceza yasasının yapılacağını dile getiren ilk belge nedir
CEVAP115: Tanzimat fermanı
SORU116: Sakarya savaşı sonunda TBMM nin kurduğu devletin varlığını tanıyarak hukuksal olarak türkiye ile savaşı bitiren ülke hangi ülkedir 
CEVAP116: Fransa
SORU117: Takrir i Sükun dönemi hangi olayla birlikte başlamıştır
CEVAP117 Şeyh sait ayaklanmasıyla
SORU118: İstanbul hükümetinin heyeti temsiliyenin varlığını kabul ettiği olay hangi olaydır
CEVAP118: osmanlı devleti ile heyeti temsiliye arasında amasya protokülünü imzalanmasıdır
SORU119:Sevr barışısının osmanlı devleti açısından hükümsüz olmasının nedeni hangisidir
CEVAP119 osmanlı parlementosu tarafından onaylanması
SORU120: Mustafa kemal paşa aşağıdaki savaşların hangisi sonrasında başkomutanlığa getirilmiştir
CEVAP120: kütahya-eskişehir
SORU121: Tbmm hükümeti doğu trakyayı yunan işgalinden aşağıdakilerden hangisi ile kurtarmıştır
CEVAP121: mudanya ateşkes antlaşması
SORU122: Bugün yürürlükte bulunan anayasamızda hangi sistem yer alır
CEVAP122: Parlementer sistem 
SORU123:Türk-ırak sınırı aşağıdakilerin hangisinde çizilmiştir
CEVAP123: Uluslar kurumunda
SORU124: Osmanlı devleti 1.dünya savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir
CEVAP124: Mondros müterakesi
SORU125: Milli mücadele ilk silahlı direniş nerede görüldü 
CEVAP125: Güneyde mersin tarsus tarafında
SORU126: Lozan anlaşmasıyla imros bozcaada ve tavşan adası dışındaki ege adalarının geri alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP126: Ege adalarının misak -ı millide olmaması
SORU127: Birinci dünya savaşı sırasındaki itilaf devletleri hangileridir
CEVAP127: ingiltere fransa rusya devletlerinden oluşan topluluk italya daha sonra taraf değitirirerek itilaf devletlerine katılmıştır
SORU128: Birinci dünya savaşı nasıl sonuçlanmıştır
CEVAP128:itilaf devletleri ittifak devletlerine karşı savaşı kazanmış itilaf devletleri osmanlı imparatorluğunu paylaşmaya başlamışlardır
SORU129: İlk ve son osmanlı halifesi kimlerdir
CEVAP129: İlk halife yavuz sultan selim son halife abdulmecit efendi
SORU130: Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayat denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıın temel nedeni nedir
CEVAP130: tutucu çevrelerin eski düzeni getirme yolunda hareket etmeleri
SORU 131: 3 Marat 1924 de Halifeliğin kaldırılması Tevhid i tedrisat kanununun çıkarılması ve Şerihe ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması aynı gün içerisinde olmuştur.Bununla ne amaçlanmıştır.
CEVAP 131: Yeni Türk Devletinin laik ve çağdaş toplum yapısına sahip olması amaçlanmıştır.
SORU 132: Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiyede kurulan ilk siyasi parti hangi partidir.
CEVAP 132: Halk Fırkası 
SORU 133: TBMM ye karşı ayaklanmaları önlemek Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkartılmıştır. Cumhuriyetin ilanındean sonra benzer ayaklanmaların bastırılması için çıkartılan kanunu adı nedir.
CEVAP 133: Takrir-i Sükun Kanunu
SORU 134: Laik Devlet Düzenini ve Atatürk İnkilaplarını engellemeyi hedefleyen ilk büyük ayaklanma hangisidir.
CEVAP 134: Şeyh Sait İsyanı 
SORU 135: 1.Dünya savaşı sırasında Halifeleik makamının yetersizliği nasıl anlaşılmıştır.
CEVAP 135: 1.Dünya savaşı sırasında müslüman halk üzerinde hiç bir etki yapmaması (Arapların Osmanlı tarafında yer almamaları)
SORU136: Hiçbir kişiye, aileye veya zümreye ayrıcalıklar tanınmasını reddeden halkçılık ilkesinin ilk uyğulandığı alan hangi olaydır.
CEVAP 136: Halifeliğin kaldırılması 
SORU 137: Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik alanda yapılan uygulamalar hangi Atatürk İlkesiyle ilişkili incelebebilir.
CEVAP137: Devletçilik
SORU 138: Osmanlı devletinin dayandığı Osmanlıcılık kavramına karşı şekillenen Atatürk Osmanlıcılık kavramına karşı şekillenen Atatürk ilkesi hangi ilkedir 
CEVAP 138:Milliyetçilik
SORU 139: Atatürk ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir ( Hayatta en gerçek yal gösterici bilindir.) sözüyle atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapmıştır.
CEVAP 139: İnkilapçılık ilkesidir (Çağdaşlaşmai Ulusumuzu geri bırakan kurumların yerine çağdaş kurumların açılması amaçlanmıştır.)
SORU 140: Hangi Atatürk ilkesi vicdan özgürlüğünü güvence altına alma amacını gütmektedir?
CEVAP140: Laiklik
SORU 141: İzmir İktisast kongresi ne zaman toplanmıştır.
CEVAP 141 :1923
SORU142: Halifeliğin kaldırılması ne zaman gerçekleştirilmiştir 
CEVAP 142 : 1924
SORU143: Cumhurbaşkanlığının orkestrası hangi yıl kurulmuştur.
CEVAP143: 1924
SORU144: Ankarada musakki muallim mektebi ne zaman açılmıştır.
CEVAP144: 1924
SORU 145: Aşar vergisi ne zaman kaldırılmıştır
CEVAP 145: 1925
SORU 146: Atatürk orman çiftliği ne zaman kurulmuştur
CEVAP 146: 1925
SORU 147: Takrir-i Sükun yasasının gerçekleşmesi ne zaman kabul görmüştür
CEVAP 147: 1925
SORU 148: İlk Yüksek okul olan Ankara Hukuk Mektebi ne zaman açılmıştır
CEVAP 148: 1925
SORU 149: Avrupa Birliği üyesi olan Ülkelerin desteklediği kyoto protokolünün amacı nedir
CEVAP 149: İklim değişikliklerinin ve bu değişikliklerin canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla düzenlenen ve Sera Gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hükümler içeren Ülkelerin emisyon ticareti yapmasına olanak sağlayan protokoldür ( Amerika ve Avusturalya çıkarlarına uygn olmadığı için henüz imzalamamıştır.)
SORU 150: Hicri Takvim nedir ve kim başlatmaktadır?
CEVAP 150: Peygamber efendimiz (s.a.v) in mekkeden medine ye hicretini başlangıcı kabul eden ve aya göre hesap edilen takvimdir (Hz ömer) (r.a) başlatmaktadır
SORU 151: Domuz gribi hangi ülkeden çıkmıştır
CEVAP 151: Meksika
SORU 152: Dünyanın en kalabalık üç ülkesini sıralayınız 
CEVAP 152: Çin Hindistan ve Amerika
SORU 153: İspanyada geçmişte kurulmuş olan islam devletinin adı nedir 
CEVAP 153: Endülüs Emevi Devleti 
SORU 154: Kaç yılda bir şubat 29 çeker
CEVAP 154: Dört yılda bir 29 çeker
SORU 155: Uluslararası Adalet Divanının bulunduğu şehrin adı nedir 
CEVAP 155: Lahey ( Den Hang)
SORU 156: İlk bayan savaş pilotu ve ilk Türk bayan pilot kimdir
CEVAP 156: Sabiha GÖKÇEN
SORU 157: Başkent Anraka da bulunan uluslararası hava limanımızın adı nedir 
CEVAP 157: Ankara Esen Boğa Hava Limanı
SORU 158: Nil nehri hangi kıtada bulunur 
CEVAP 158: Afrika Kıtası 
SORU 158: Maraşa istiklal madalyası ne zaman verilmiştir
CEVAP 158: 1925
SORU 159: Maraşa kahramanlık madalyası ne zaman verilmiştir 
CEVAP 159: 1973 
SORU 160: Miladi Takvimin yürürlüğe girmesi ne zaman kabul edildi
CEVAP 160: 26 Aralık 1925
SORU 161: Türk ceza kanunu hangi ülkeden alıp derlenmiştir
CEVAP 161: İTALYA 1926
SORU 162: .Borçlar ve Ticaret Kanunları hangi ülkeden alınmıştır
CEVAP 162: Almanya 1926
SORU 163: Kabotaj kanunu ne zaman kabul edilmiştir
CEVAP 163: 1926
SORU 164: Mustafa Kemale suikast girişimi hangi yıl düzenlenmiştir
CEVAP 164: 1926
SORU 165: T.C nin ilk kağıt parasının tedavüle çıkarılması 
CEVAP 165: 1927
SORU 166: Cumhuriyet Döneminde ilk nüfus sayımının yapılması 
CEVAP 166: 1927
SORU 167: Nobel ödülleri hangi ülkede verilir 
CEVAP 167: İsveç
SORU 168: Mimar Sinan ın ustalık dönemi eseri sayılan Edirne deki eserinin adı nedir

CEVAP 168: Selimiye Camii

SORU 169: Türkiyenin uluslar arası telefon kod numarası kaçtır
CEVAP 169: 90 DIR
SORU 170: Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir
CEVAP 170: Göktürk Devleti
SORU 171: Altın Palmiye ödülleri hangi şehrimizde verilmektedir
CEVAP 171: Antalya 
SORU 172: Türkiyede ve bazı ülkelerde kene aracılığıyla bulaşarak ölümlere yol açan hastalık hangi hastalıktır.
CEVAP 172:Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
SORU 173: Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır 
CEVAP 173: 5
SORU 174: Avrupa bilrliği ülkelerinden hangisinin para birimi ortak para birimi olan Avro değildir
CEVAP 174: İngiltere 
SORU 175: Sıcak yer altı sularından elde edilen enerjiye ne ad verilir 
CEVAP 175: Jeotermal enerji
SORU 176: İlk Türk Dili sözlüğü sayılan Divan'i Lügat-ı Türk kimin eseridir
CEVAP 176: Kaşgarlı Mahmud
SORU 177: Bütün kan gruplarından kan alabilen kan grubu hangisidir
CEVAP 177: AB kan grubu
SORU 178: 2006 yılından itibaretn T.C Merkez Bankası Başkanı kimdir
CEVAP 178: Durmuş YILMAZ
SORU 179: Cannes Film Festivalinde Üç Maymun isimli Film ile en iyi yönetmen ödülünü alan Türk yönetmeni kimdir
CEVAP 179: Nuri Bilge Ceylan
SORU 180: 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Balkan ülkesi hangisidir
CEVAP 180: Kosova
SORU 181: Dünyanın en kalabalık Başkenti neresidir
CEVAP 181: Tokyo
SORU 182: Atatürk ün naaşı Anıtkabir e getirilmeden önce 15 yıl boyunca hangi geçici kabirde kalmıştır
CEVAP 182: Ankara Etnoğrafya Müzesi 
SORU 183: Bir ülkenin parasının diğer ülkeler karşısında değerinin düşürülmesine ne ad verilir 
CEVAP 183:Devalüasyon
SORU 184: Çoruh nehri hangi denizimize dökülür 
CEVAP 184: Karadeniz 
SORU 185: Türk Edebiyatının güçlü kalemlerinden olan Yaşar Kemal in gerçek adı nedir
CEVAP 185: Sadık Kemal Gökçeli
SORU 186: Kurtuluş savaşı sırasında Gelip HOca lakabını kullanan ünlü siyasetçi ve devlet adamı kimdir
CEVAP 186: Celal Bayar
SORU 187: Manavgat Şelalesine talip olan ülke hangisidir
CEVAP 187: İsrail
SORU 188: Newyork Borsasında ilk defa işlem görmeye başlayan Türk şirketi hangi şirkettir
CEVAP 188: Türkcell
SORU 189: Birleşmiş milletlerin genel merkezi nerededir 
CEVAP 189: Cenevre de dir
SORU 190: 19 Agustos 1999 da meydana gelen ve tüm yurdu yasa boğan depremin merkez üssü neresidir
CEVAP 190: Kocaeli -GÖLCÜK
SORU 191: Türkiyenin ekonomik kalkındırmasını hızlandırma mevcutr kaynaklarını belirnenen önceliklere göre kullanma ve ekonomik kaynakların işletilmesini düzenleme konularında bakanlar kuruluna yardımcı olmak amacıyla 1960 yılında kurulan kurum hangisidir
CEVAP 191: Devlet Planlama Teşkilatı 
SORU 192: 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir.
CEVAP 192: Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları
SORU 193: Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayarak Kanuni adına Süleymaniye Camii Mostar köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir 
CEVAP 193: Mimar Sinan
SORU 194: Akarsu seviyelerinin ilk baharda yüksek olmasının sebebi nedir
CEVAP 194: İlkbahar yağışları ve kar erimeleri
SORU 195: BAnka Düzenleme ve Denetleme Kurulu hangi kuruma bağlıdır
CEVAP195: Özerk bir kuruluştur
SORU 196: Osmanlı Padişahlarının tahta çıktıkları zaman Yeniçerilere verdikleri bahşişin adı nedir
CEVAP 196: Cülus Bahşişi
SORU 197: 1982 Anayasasına göre TBMM de çıkarılan kanunların iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için hangi yüksek mahkemeye dava açılır
CEVAP 197: Anayasa Mahkemesine
SORU 198: Birleşmiş milletlerde veto hakkı olan ülkeleri söyleyiniz
CEVAP 198: Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Amerika ( FIRÇA)
SORU 199: Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır.
CEVAP 199: Cumhurbaşkanı
SORU 200: 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir
CEVAP 200: Hükümet yada TBMM üyelerinin öneride bulunmasıyla TBMM karar verir
SORU 201: Türkiyenin sosya ekonomik açıdan en gelişmiş bölgesi hangisidir
CEVAP 201: Marmara Bölgesi
SORU 202: Geçmişte bir günlük yaya yol menzili içinde yolcuların emniyet ve istirahatının sağlanması için binalar yapılır karvanlar buralarda konaklar ve dinlenirlerdi bu dinlenme tesislerinin adı nedir
CEVAP 202: Kervansaraylar
SORU 203: İkinci Dünya Savaşında hangi ülkeye Atom bombası atılmıştır ve atılan şehirler hangileridir
CEVAP203: japonya, Hiroşima ve Nagasaki
SORU 204: Devlet Denetleme Kurulu hangi birime bağlıdır
CEVAP 204: Cumhurbaşkanlığı
SORU 205: 2003 yılında yapılan Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden ve birinciliği kazanan sanatçımız kimdir
CEVAP 205: Sertap ERENER
SORU 206: Türkiyedeki bütün nehirler kuzeyden güneye doğru akarken bir nehir güneyden kuzeye kamaktadır bu nehrimizin adı nedir ve hangi ilimizde bulunmaktadır
CEVAP 206: Asi nehri Hatay il sınırları içerisidedir
SORU207: Aksu ve Göksu nehirleri hangi denizimize dökülmektedir
CEVAP207: Akdeniz
SORU208: Avrupa insan hakları mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?
CEVAP208: Avrupa Konseyi 
SORU209: Keban barajı hangi ilimiz sınırları içindedir?
CEVAP209: Elazığ
SORU210: Osmanlı devleti kurulurken Çukuroava bölgesinde yerleşmiş olan Türk beyliği hangisidir?
CEVAP210: Ramazanoğulları beyliği
SORU211: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım fonunun kısa ismi nedir?
CEVAP211: UNICEF
SORU212: Peri Bacaları ile ünlü olan ilimiz hangisidir?
CEVAP212: Nevşehir
SORU213: Türkler Anadoluya hangi savaş sonrasında adım atmıştır?
CEVAP213: Malazgirt Meydan Savaşı
SORU214: Kış mevsiminde ülkemizde kayak yapılabilmektedir kayak tesisleri ile ünlü olan Uludağ ve Palandöken dağları hangi illerimiz sınırlarında bulunmaktadır?
CEVAP214: Uludağ -BURSA / Palandöken - ERZURUM
SORU215: Türkiye nin komşuları bulunan ülkeler hangileridir sıralayınız?
CEVAP 215: Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, (nahçivan) İran, Irak, Suriye
SORU216: Anayasayı tanımlayınız
CEVAP216: Devletin şeklini organlarını temel kuruluş işleyiş ve ödevlerini yurttaşların temel haklarını hürriyetlerini ödevlerini düzenleyen temel hukuk kurallarıdır.
SORU217: 12 Eylül Askeri harekatı sonrası oluşturulan anayasamız hangi anayasamızdır?
CEVAP217: 1982 Anayasası 
SORU218: Devletin yapısını oluşturan ana organları sıralayınız?
CEVAP218: Yasama, Yürütme, Yargı 
SORU219: Birleşmiş milletler teşkilatının en önemli organı olan ve Türkiye nin geçici 2009 yılında geçici üye olduğu birleşmiş milletler organı hangisidir?
CEVAP219: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ( BMGK )
SORU 220: Sıkıyönetim in ilan edilmesine hangi makam karar verir
CEVAP220: Bakanlar kurulu kararı ile 

 

 

 

Zabıt katipliği mülakat sınavlarında sorulacak soruların dağılımı yönetmeliklerle belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı Nakil ve Atama Yönetmeliği ile mülakatt a zabıt katipliğiadaylarına sorulacak soruların dağılımı şöyledir;

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Genel Kültür

 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği

.

Mülakatta ilk olarak karşınıza Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonunu oluşturan Ağır Ceza Reisi ( Komisyon Başkanı ), Cumhuriyet Başsavcısı ( Üye),  Komisyon Üyesi Hakim (Üye) olduğunuzu bildirelim.İçeri girdiğinizde muhtemelen size yumuşak bir tavırla “ gel bakalım, otur “ şeklinde sakinleştirici cümleler kurarlar ve ardından da neden zabıt katibi olmak istediğinizi sorarlar. Bu bölümü 4. Maddede belirtilen bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği bölümünde değerlendirirler

1. Mülakatta öncelikle karşınızda Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonunu oluşturan olan Ağır Ceza Reisi ( Komisyon Başkanı ) , Cumhuriyet Başsavcısı ( Üye ), Komisyon Üyesi Hakim ( Üye )  olduğunuzu bildirelim. İçeri girdiğinizde muhtemelen size yumuşak bir şekilde ” gel bakalım, otur bakalım ” gibi, sizi sakinleştirmek isteyen cümleler kurarlar. Ardından yaşınız, bir işiniz olup olmadığı, aile bireyleriniz, kardeşleriniz, memleketiniz, niye Zabıt Kâtibi olmak istediğiniz gibi sorular sorarlar. Bu kısmı 4. madde de belirtilen ” bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği ” kısmında değerlendirilir.Ardından birinci maddede belirtilen ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi bölümünden sorular sorarlar. Örneğin  ” Cumhuriyet Savcısı hangi duruşmalara çıkar, Sulh Ceza Mahkemeleri ne tür davalara bakar, kalem düzenine ilişkin sorular, duruşma esnasında yapılan işlemlerle ilgili sorular …” şeklinde devam eder ve bu kısım komisyonun size soracağı soru miktarında uzar.

2. Maddede belirtilen Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi ile ilgili olarak da; tarih dersi görmeye başladığımızdan itibaren öğrendiğimiz tüm konulardan sorulara hazır olun. Örneğin ” faydalı cemiyetleri sayınız, Atatürk milliyetçiliği nedir, kurtuluş savaşının aşamalarında meydana gelen olaylar ile ilgili soruları, atatürk ilkelerinin açıklamaları … ” şeklinde devam eder ve bu kısım da komisyonun size sormak istediği soru miktarında uzar.

3. Madde de belirtilen genel kültür soruları ile her alandan gelebilir. Örneğin ” televizyon, diziler, sineme, gündemde olan olaylar, önemli siyasi gelişmeler, spor, teknoloji … ” şeklinde devam eder ve bu kısım da komisyonun size sormak istediği soru miktarınca uzar.

 .

KATİPLİK SINAVI İÇİN Bİ KAÇ BİLGİ

GEÇMİŞ YILLAR MÜLAKAT SORULARI

 • Yüksek mahkemeleri sayınız

 • İtalyanlar hangi olayla topraklarımızdan çekilmişlerdir?

 • Lozana bizzat gelmeyip yazı gönderen ülke?

 • Keops piramitinde kaç taş kullanılmıştır?

 • Penguenlerin dişleri var mıdır

 • Altın Portakal Ödülleri nerede yapılıyor

 • Hollanda’nın Başketi neresidir

 • Sosyoloji ne demektir

 • Atatürk Samsun’a hangi görev için gitti

 • Fransa ile İngiltereyi birbirine bağlayan tünelin adı nedir?

 • Şirket türleri nelerdir 3 tane söyleyin

 • İlk Meclis Başkanı kimdir

 • Avrupa Birliğine üye ülkeler içinde resmi olarak dini İslam olan ülke hangisidir

 • Olimpiyat logosundaki halkalar neyi ifade ediyor?

 • Kuduz aşısını kim bulmuştur?

 • Mehmet Akif Ersoy hangi ilden vekil seçilmiştir?

 • Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu il neresidir?

 • Yürütme görevini kim yapar?

 • İrade-i Milliye Gazetesi ne zaman çıktı?

 • Uzayda tüm gezegenler aynı yöne döner ters yöne dönen gezegen hangisidir?

 • Düzenli ordu ilk defa hangi cephede savaştı?

 • Bayrağı üçgen şeklinde olan ülke hangisidir?

 • Birinci beş yıllık kalkınma planı nerede kararlaştırılmıştır?

 • Hayvan bilimini inceleyen bilim dalı hangisidir

 • Aşure hangi ayda yapılır?

 • 7. Sanat da denilen sanat nedir?

 • Masumiyet Karinesi nedir?

 • Tavuğun yumurtladığı yere ne denir?

 • İskoç çalgısının adı nedir?

 • Osmanlıda ilk akçe kim zamanında basıldı?

 • İngilterenin ilk kadın başkanı kimdir?

 • Jandarma hangi Bakanlığa bağlıdır?

 • Osmanlı Devletinde zanaatkarların zanaatlarına göre kurdukları grupların adı nedir?

 • ABD’nin ilk Başkanı kimdir?

 • 20 milyon insanını yitirerek II. Dünya Savaşı’nda en çok can veren ülke hangisidir?

 • Rumeli Hisarını hangi padişah yaptırmıştır?

 • Ay’a ilk insanı taşıyan uzay aracı hangisidir?

 • Kanuni Sultan Süleyman kaç yaşında Padişah Oldu?

 • Kur-an kaç yılında nazil dolu ve kaç ayettir?

 • Bülent Ersoy kaç yılında kadın olmak için ameliyat oldu?

 • Kobe Bryant kaç yaşında ve ilk olarak hangi takımda basketbola başladı?

 • Örümcek Adamın annesinin adı nedir?

 • Sayıştay başkanının adı ve soyadı nedir?

 • Bilgisayar terimi olan hard disk ne işe yarar?

 • İnsan vücudunda kaç adet kemik vardır?

 • Titanicte kaç yolcu vardı ve kaç kişi hayatta kaldı? Ve biliyorsanız eğer hayatta kalanların isimlerinden 3 ünü sayınız.

 • Guatr ne eksikliğinden dolayı olur?

 • Dünyanın en uzun nehri hangisidir?

 • 12 Yunan Tanrıçasının olduğu dağ neresidir?

 • Dünyanın en çok kahve üreten ülkesi neresidir?

 • Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar?

 • Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin görevleri?

 • Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?

 • Türkiye’de doğup başka ülkelere dökülen akarsular?

 • İstiklal marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir

.

DÜNYA’NIN EN’LERİ

 • Dünyanın en yüksek şelalesi: Angel-Venezuela–1.000 m.

 • Dünyanın en büyük nehri: Nil-Afrika

 • Dünyanın en yüksek dağı: Everest-Asya–8.848 m.

 • Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra Çölü-Orta/Kuzey Afrika

 • Dünyanın en büyük yanardağı: Tambora-Endonezya

 • Dünyanın en büyük mağarası: Carlsbad Mağarası-New Mexico, ABD

 • Dünyanın en büyük gölü: Hazar Denizi-Orta Asya–394.299 km²

 • Dünyanın en büyük adası: Grönland-Kuzey Atlantik–2.175.597 km²

 • Dünyanın en sıcak yeri: Al’Aziziyah-Libya–57,7 C

 • Dünyanın en soğuk yeri: Vostock II- -89,2 C

 • Dünyanın en kalabalık ülkesi: Çin–1.237.000.000 kişi

 • Dünyanın en geniş ülkesi: Rusya–10.610.083 km²

 • Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan–0.272 km².

 • Dünyanın en kalabalık şehri: Tokyo-Japonya–26.500.000 kişi

 • Dünyanın en uzun binası: Suyong Bay Tower-Pusan(Güney Kore): 88 kat 462 m.

 • Dünyanın en uzun demiryolu tüneli: Seikan-Japonya–53,9 km.

 • Dünyanın en uzun karayolu tüneli: St.Gotthard-İsviçre-16.4 km.

 • Dünyanın en uzun kanalı: Panama kanalı-Panama–81,5 km.

 • Dünyanın en uzun köprüsü: Akashi-Japonya–1.990 m.

 • Dünyada en çok konuşulan dil: Çince (mandarin)-885.000.000 kişi

 • Dünyanın en çok ülke ile sınırı olan ülke: Çin (15 ülke ile sınırı var)

 • Dünyanın en yüksek yerleşim yeri: Webzhuan, Çin-Deniz seviyesinden 5.090 m. Yukarıda

 • Dünyanın en alçak yerleşim yeri: Calipatria, Kaliforniya, ABD – deniz seviyesinin 54 mt. AltındaDünyanın en uzun kesintisiz sınırı: ABD-Kanada sınırı.

.

TÜRKİYE’NİN ENLERİ VE İLKLERİ

 • İlk hava şehidimiz Fethi Bey’dir.

 • İlk Türk uçağı Mavi Işık’tır(Kayseri/1979)

 • Dünyanın ilk ve tek cellat mezarı İstanbul Eyüp’te yer alır

 • Nargile Osmanlı’ya ilk olarak Yavuz Sultan Selim zamanında Hindistan’dan getirildi.

 • Yerleşim yerine yapılan ilk baraj Denizli Gökpınar Barajı’dır.

 • Türkiye’de ilk nüfus sayimi 1927 yılında yapıldı.

 • En fazla yağış alan ilimiz Rize’dir.

 • TBMM’nin ilk baskani Fethi Okyar’dir.

 • Ilk basbakanimiz Ismet Inönü’dür.

 • En büyük adamiz Gökçeada’dir.(Çanakkale)

 • Ingilizce ile egitime baslayan ilk Türk okulu Ankara TED Koleji’dir.(1954)

 • Türkiye’de özürlülere yönelik ilk otel Antalya’da hizmete girmiştir

 • Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi Bogaziçi Hayvanat Bahçesi’dir.(Izmit-Darica)

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924 anayasasıdır.

 • Türkiye’nin en çok otel bulunan yeri Eminönü’dür.

 • Türkiye’de feribot ile taşımacılık yapılan tek göl Van Gölü’dür.

 • Kıbrıs Barış Harekatı esnasında uçaklarımızın yanlışlıkla vurduğu gemimiz Kocatepe’dir.

 • Türkiye’nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol’dur.

 • İlk şah tuğrası Yavuz Sultan Selim’in tuğrasında görülmeye başlanmıştır.

 • İlk Türkçe ezan İstanbul Fatih Camii’nde okundu.

 • Türkiye’nin ilk televizyon yayını İstanbul’dan yapıldı.

 • Cumhuriyet döneminde kurulan ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’sır.

 • Türkiye’de ilk politika okulu Nazif Ülken tarafından kurulmuştur.

 • Türkiye’de en fazla milletvekili seçilen İsmet İnönü’dür.(14 defa)

 • Ramazan çadırı ilk kez 1995 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından kuruldu.

 • Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli azınlık hükümeti Anasol-D hükümetidir.

 • Türkiye’deki ilk mali kurum Emniyet Sandığı’dır.

 • Türkiye’nin bilinen ilk erkek hemşiresi Murat Bektaş’tır.

 • Türkiye’nin ilk haber ajansı Anadolu Ajansı’dır.(1920)

 • Türkiye’nin ilk sınır ötesi harekâtı Kıbrıs çıkarmasıdır.

 • Türkiye’de kurulan ilk parti C.H.P’dir.

 • Latin alfabesine resmi olarak ilk geçen Türk devleti Azerbaycan’dır.

 • Türkiye’nin en düşük gelir elde edilen ili Muş’tur.

 • Yüzölçümü itibariyle en küçük komşumuz Ermenistan’dır.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı M.Kemal’dir.

 • Türkiye’de baskı tekniğini ilk kez İbrahim Müteferrika kurmuştur.

 • İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid devrinde çıkarılmıştır.

 • Türkiye’nin en yüksek minaresi Selimiye Camisinde bulunur.

 • Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan’dır.

 • Osmanlı Devleti’nin ilk bankası Banka-i Der Saadet’tir.(İstanbul Bankası)

 • Türkiye’de ilk uçak fabrikası Kayseri’de açıldı.

 • Kelaynak kuşları ülkemizde sadece Urfa’nın Birecik ilçesinde bulunur.

 • En işlek kara sınırımız Yunanistan sınırıdır.

 • Türkiye’de öldürülen ilk başbakan Nihat Erim’dir.

 • Türkiye’de ilk İngilizce gazete İlknur Çevik tarafından çıkarılmıştır.

 • Türkiye’nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun’dur.

 • Mallarda kalite arayan ilk millet Türkler’dir.

 • Türkiye dışarıya ilk olarak G.Kore’ye asker göndermiştir.

 • Türkiye’nin en eski şehri Hakkari’dir.

 • Türkiye’de taşkömürünü ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.

 • Konya Türkiye’nin en uzun karayolu ağına sahiptir.

 • Türkiye’nin en kalabalık mezarlığı İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’dır.

 • Dünyada en fazla konuşulan diller sırasıyla şöyledir: Çince, Hintçe, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe’dir.

 • Türkiye’de ilk milletvekili seçimleri I.Meşrutiyet’de yapıldı.

 • Ege Bölgesi’nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla’dır.

 • Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkar Dağı’dır.

 • Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.

 • Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.

 • Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.

 • Türkiye’de heyelan en çok kış mevsiminde görülür

 • Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

 • Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.

 • Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’de farklıdır.

 • Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.

 • Türkiye’nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.

 • Türkiye’de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu’dur.

 • Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.

 • Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi’dir.

 • İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Dağı’dır.

 • Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.

 • Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazilli’de açılmıştır.

 • Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.

 • Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te açılmıştır.

 • Kayısı,fındık,çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.

 • Dünya bor rezervlerin %70′i ülkemizde yer alır.

 • Ülkemizde ipek böcekçiliği en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.

 • Türkiye’nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)

 • Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.

 • Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.

 • Türkiye’nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak’tır.

 • Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştur.

 • Çanakkale ve İstanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.

 • Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası’dır.

 • Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi’dir

.

YASAMA, YÜRÜTME,YARGI NE DEMEK: Yasama 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir şeklinde tanımlayabiliriz. Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir

 • Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

 • Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

 • Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

 • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

 • Para basılmasına karar vermek.

 • Savaş ilânına karar vermek.

 • Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

 • Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.

 • Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

 • Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.kaynak

.

Yargı yürütmeyi denetleyen ve vatandaşların yasal haklarını kanun önünde koruması için çalışan erktir. Hukuksal olarak; Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karardır. Diğer bir ifadeyle; Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi.Yani hükümdür. Yürütme, yargı ve yasama ile birlikte, güçlerin ayrılığı ilkesine dayanan demokrasi rejimlerindeki üç erkten (güç) biridir.Yürütme, yargıya ve yasalara bağlı olarak ülkenin ve hükümetin icraatını gerçekleştiren erktir.

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ: Mustafa Kemal in samsuna çıkması:Samsun raporunda; Bölgedeki olayların Rum çeteler tarafından çıkarıldığını İngilizlerin Samsun u haksız yere işgal ettiğini açıklamıştır.

HAVZA GENELGESİ(28 mAYIS 1919):MONDROS A KARŞI ÇIKILMIŞTIR. Ulusal bilinç uyundurulmaya çalışılmıştır.

AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919): Asıl amaç ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek olmasına karşın ulusal egemenlik anlayışını da içermektedir. ileride nasıl bir yönetim kurulacağının ifucudur. ULUSUN BAĞIMSIZLIĞINI, YİNE ULUSUN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR. Mondros Ateşkesine açık bir şekilde karşı çıkılmıştır.Amasya Genelgesinden sonra 7-8 Temmuz gecesi, Mustafa Kemal görevden alındı, Mustafa Kemal de görevinden istifa etti.

ERZURUM KONGRESİ (28 TEMMUZ -7 AĞUSTOS 1919) Temsil kurulu seçilmiştir. Mustafa Kemal kurtuluş Savaşında lider durumuna getirmiştir. Meclisi Mebusanın toplanması istenmiştirn. Mustafa Kemal in sivil olarak katıldığı ilk kongredir. iki üye istifa ederek yerlerine Mustafa Kemal seçilmiştir.

TEMSİL HEYETİ: İLK defa Erzurum Kongresinde ortaya çıkmış, Sivas Kongresinde üye sayısı arttırılmıştır. TBMM açılıncaya kadar Kurtuluş Savaşını yürütmüştür. Başkanı MUSTAFA KEMAL DİR.

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919) Erzurum Kongresi kararlarını temel olarak genişletmiştir. Kongrenin açılmasında başkanlık ve Manda sorunu yaşamnmıştır. Anadolu draki tüm ulusal güçler birleştirilmiştir. Sivas Kongresinin en önemli sonuçlarından biri Damat Ferit hükümetinin istifa ettirilmesidir. Anadolu hareketinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarıdır.

AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22 EKİM 1919) İstanbul hükümeti, Temsil Kurulunu resmen tanımış oluyordu. İstanbul hükümeti ve Temsil Kurulu ilk kez birlikte hareket etmişlerdir. İkisi gizli beş protokol yapılmıştır. ancak İstanbul hükümeti seçimlerin yapılması dışında alınan kararlara uymamıştır. Mustafa Kemal in Ankara yı merkez seçmesi. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Açılması (12 OCAK 1920)

.

MİSAK-I MİLLİ (ULUSAL ANT) (28 OCAK 1920)

 • Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.

 • Kurtuluş Savaşının programı oluşmuştur.

 • Sorunlara, barışçı çözüm önermiştir.

 • Meclis kararlarıdır. Tam bağımsızlık istenmiştir.

 • Padişah onallamamıştır.

 • Dünyadaki ülkelerin meclislerini duyurulması kararlaştırılmışt

TBMM NİN AÇILMASI (23 NİSAN 1920

 • Meclisi Mebusanın kapatılması üzerine ortaya çıkan parlamento boşluğunu doldurmak

 • Ulusal bağımsızlık ve egemenliği sağlamaktır

.

ALINAN İLK KARARLAR (24 NİSAN 1920)

 • Padişahtan bağımsız olması amaçlandı.

 • Osmanlı Saltanatının yok sayılması na karar verildi.

 • TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde topladı

  (amaç savaş koşullarında alınacak kararların hızlandırılmasıdır. )

 • Meclis Hükümeti sistemi kabul edilmiş oluyordU.

.

1921 ANAYASASI İLE HUKUKİ GERÇERLİLİK DE KAZANACAKTIR.

 • Temsil Kurulunun görevini sona erdirmiştir.

 • Hıyanet-i Vataniye Yasası çıkarıldı.

 • Kurtuluş tekirdağ-yozgat

 • Kurtuluş Savaşını yürütmüş üyeleri istiklal mahkemelerinde görev almış 23 NİSAN 1920 – 1 NİSAN 1923 tarihleri arasında görev yapmış ve saltanatı kaldırmıştır.

 • TBMM nin İlk Kanunları

 • TBMM, mille mücadeleye kaynak sağlamak için küçükbaş (ağnam) hayvanlardan alınan vergiyi artırmıştır. Bunun yanında Hıyaneti Vataniye kanununu çıkarılarak otoritesi güçlendirilmiştir. Kanunu gevrekçesi asker kaçaklarının artmaksı ve ayaklanmaların çıkmasıdır. Firariler hakkında kunun çıkaılarak askerden kaçanları yargılamak üzere istiklal Mahkemeleri kurulmuştur

.

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)

 • Osmanlı Parlamentosunda onaylanmadığından hukuken geçersizdir.

 • Kurtuluş Savaşı kazanıldığı için uygulanmamıştır.

 • TBMM antlaşmayı tanımadığı gibi imzalayanları da vatan haini ilan etmiştir.

 • Antlaşmanın amaıcı Türk ulusuna son vermekti. Bu durum ise Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesini hızlandıracaktır.

 • (BATILI DEVLETLERİN OSMANLI Devletini nasıl paylaşacakları tartışmasının uzaması diğer antlaşmalara göre daha geç imzalanmasına neden olmuştur.

.

İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 OCAK 1921 )

 • SAVAŞI TBMM ordusu kazanmıştır

 • yeni kuruluna düzenli ordunun ilk başarısıdır.

 • Halkın TBMM ye olan güveni artmıştır.

 • Savaş sonrasi ilk Anayasa kabul edildi. (20 ocak 1921)

 • iSTİKLAL marşı kabul edildi.

 • İtilaf devletleri LONDRO KONFERANSINI TOPLAD

.

LONDRA KONFERANSI (21 Şubat -12 Mart 1921)

 • Amaç; servi değiştirip TBMM ye kabul ettirmektir

 • TBMM İSE mİSAK I mİLLİ Yİ DÜNYA KAMU OYUNA KABUL ETTİRMEK İÇİN KATILDI.

 • iTİLAF DEVLETLERİ tbmm yi ilk kez resmen tanımış oldular.

  MOSKOVA ANTLAŞMASI(16 Mart 1921)

 • Sovyet Rusya ile imzalandı.

 • Her iki devlet eski anlaşmaları geçersiz saydı

  BÖYLECE SOVYET RUSYA KAPİTÜLASYON HAKKINDAN İLK VAZGEÇEN DEVLET OLDU.

 • Misak ı Milli yi ilk tanıyan büyük devlet oldu.

 • Batum ilk taviz verildi

 • doğu sınırı güvence altına alındı.

.

2. İNÖNÜ SAVAŞI 822-31 MART 1921 )

 • Yunanlıların 1. inönü mağlubiyetinin izlerini silmek istemesi

.

ESKİŞEHİR KÜTAHYA SAVAŞLARI (10 -24 TEMMUZ 1921)

 • TBMM ordusu sakarya nehrinin doğusuna çekildi.

 • Mustafa Kemal Başkomutanlığa g2etirildi

 • Tekalif i Milliye Yasası çıkarıldı

 • Başkomutanlık Kanunu:Mustafa kemal in ordunun başına geniş yetkilerle geçmesi olarak belirlenmiştir.

TEKALİF İ MİLLİYE EMİRLERİ

 • SAKARYA SAVAŞI ( 23 AĞUSTOS-12EYLÜL 1921)

 • YUNANLILARIN SON SALDIRI SAVAŞI OLDU.

 • MUSTAFA K. E gazilik ve Mareşallik rütbesi verildi.

 • Kars antlaşması imzalandı.

 • Ankara Antlaşması imzalandı

 • Türklerin geri çekilişi sona erdi.

.

KARS ANTLAŞMASI

 • Sakarya savaşxından sonra imzalanmıştır

 • TBMM İLE sovyet Rusya, denetimi altındoa

 • Dostluk antlaşmasıdır

 • Doğu sınırı kesinleşmiştir

 • ANKARA ANTLAŞMASI ( 20 Ekim 1921)

 • TBMM Yİ TANIYAN İLK İTİLAF DEVLETİ fRANSA OLMUŞTUR”

.

ZABIT KATİBİNİN GÖREVLERİ

 • Hukuk ve ceza yargılama usulü yasalarınca öngörüler görevleri ve yazı işleri müdürlerinin tevdii ettikleri işleri yapmak

 • Dosya ve kayıtları silintisiz ve muntazam tutmak

 • Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazmak imzasız bırakmama

 • Davalara ait müzekkere ve davetiyeleri karara uygun olarak yazmak ve ait oldukları adreslere göndermek

 • Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tenkidini yapmak

 • Cevabı gelen müzekkerelerde istenilen bilginin verilmediği görüldüğü taktirde talike mahal bırakmamak için ilgili makama bildirmek ve mahkeme gününden önce gerekli yazıları yazmak

 • Dava dosyalarını oluşturan bütün kağıtlar için dizi pusulası oluşturmak

 • Duruşma işlemleri için verilen paraları vezneye veya yazı işleri müdürüne vermek

 • Tahliye ve tevkif müzekkereleri ile hüküm hülesasını zamanında yazmak

 • Ferdi fişleri zamanında doldurmak

 • Arandıklarında bulunabilmek için ikamet adreslerini, değiştikçe yenisini yazı işleri müdürüne bildirmek

.

CUMHURİYET SAVCISININ GÖREVLERİ

 • Adli göreve ilişkin işlem yapmak, duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak

 • Cumhuriyet Başsavcısının verdiği idari ve adli görevleri yerine getirmek

 • Gerektiğinde Cumhuriyet Bassavcısına vekalet etmek

 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

.

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ GÖREVLERİ

 • Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek

 • Başsavcılığın verimli,uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlamak, işbölümü yapmak

 • Gerektiğinde adli göreve ilişkin işlem yapmak , duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak

 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

.

BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ

 • Kamu davası açılmasına yer olup olmadığına dair soruşturma yapmak veya yaptırmak

 • Kanun hükümlerince yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek,bunlara katılmak gerektiğinde kanun yollarına başvurmak

 • Mahkemelerce kesinleşen hükümlerin gerçekleşmesi için işlem yapmak ve izlemek

 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek

.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

 • Adli ve idari hakim ve savcıları göreve kabul etme,nakletme,atama,disiplin ve terfi işlemlerini yapar

 • Kurumun başkanı Adalet Bakanıdır.Adalet Bakanı Müsteşarı kurumun tabii üyesidir.

 • HSYK ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir.

 • Cumhur Başkanı,3 asil 3 yedek Yargıtaydan,2 asil 2 yedek Danıştaydan seçer.

 • Üyeleri dört yıl için seçilir

 • HSYK, Danıştay üyelerinin dörtte üçünü, Yargıtay üyelerinin tamamını seçer.

 • HSYK’nın kararları yargı denetiminin dışındadır.

Yazı işleri ilgisine göre Cumhuriyet Başsavcısı , mahkeme başkanı ve hakimlerin denetiminde, yazı işleri müdürünün yönetiminde zabıt katibi, memur ve mübaşirler tarafından yürütülür. İlgisine göre Cumhuriyet Başsavcısı Cumhuriyet Savcısına , Mahkeme başkanı da üyelere yazı işlerinin yürütülmesinin denetlenmesinde görev verebilir. Yazı işleri müdürü ilgisine göre C. Başsavcısı, Mahkeme Başkanı ve hakimlerin onayını alrak yönetimindeki zabıt katipleri arasında işbölümü yapabilir. yazı işlerinin gecikmesinde kalemden sorumlu zabıt katibi ve yazı işleri müdür sorumludur.

.

YÜKSEK MAHKEMELER

1-ANAYASA MAHKEMESİ:

 • 11 asil dört yedek üyeden oluşur.

 • üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.

 • Başkanını kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçer

 • Başkan ve vekili dört yıl için seçilir.

.

GÖREVLERİ

 • Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili itirazlara bakar.

 • Kanunların,KHK (kanun hükmündeki kararnamelerin), ve Anayasa değişikliklerinin uygunluk denetimini yapar.

 • Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetler.

 • Meclis iç tüzüğünü ile ilgili itirazlara bakar.

 • Siyasi partilerin mali denetimini yapar.

 • Siyasi partilerin kapatılma davasına bakar.

 • Uyuşmazlık Mhakemesinin başkanını seçer

 • Cumhurbaşkanı,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini, Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu başkan ve üyelerini,Sayıştay başkan ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı YÜCE DİVAN sıfatıyla yargılar

 • Meclis başkanı ve millet vekilleri yüce divanda yargılanamaz.

.

2-YARGITAY: Adliye Mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme Adliye Mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup ayrıca belli davalara da ilk ve son derece mahkemsi olark bakar, Yargıtay üyeleri, hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerince seçilir.

3-DANIŞTAY:İdare ve Vergi mahkemelerince verlien karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup ayrıca belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Üyelerinin dörtte üçü HSYK , dörtte biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

4-ASKERİ YARGITAY:Askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

5-ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ: Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapar.

6-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ: Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. Bu mahkemenin başkanlığını Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri içinden görevlendirdiği üye yapar.

NOT: SAYIŞTAY VE HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 1982 ANAYASASINDA BELİRTİLEN YÜKSEK MAHKEMELERDEN DEĞİLLERDİR . YÜKSEK SEÇİM KURULU’DA YÜKSEK MAHKEMELERDEN SAYILMAMIŞTIR.

SAYIŞTAY: TBMM adına kamu kurum ve kuruluşlarının bütün gelir ve giderlerini inceler ve denetler. SayıştayEın keisn hükümleri ahkkına ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. SayıştayEın kararlarına karşı idari yargı yoluna bşvurulmaz.

 • Danıştay kararlarıyla Sayıştay kararları çatışınsa Danıştay’ın kararları esas alınır.

 • 2005 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ise Sayıştay merkezi yöentim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetler.

 • 2005 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır

 • 2004 yılında yapılan değişiklikler ile Sayıştay silahlı kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallarının denetlemesinin yolu açılmıştır.

.

YÜKSEK SEÇİM KURULU :Anayasaya göre seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak, seçim süresince de seçimden sonra seçimle ilgili bütün yolsuzlukları şikayet etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları aleyhine başka bir makama başvurulamaz. Yüksek Seçim Kurulu yedi asil ve dört yedek üyeden oluşru. üyelerin 6 sı yargıtay, 5 i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasında üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla seçilir. Yüksek Seçim Kurulu ğyelerinin görev süresi 6 yıldır. süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yüksek Seçim Kurulu anayasada yasama bölümünd edüzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi , tıpkı sayıştay gibi Yüksek Seçim Kurulu’nu da yüksek mahkeme olarak kabul etmemiştir.

.

GÖREVLERİ

 • İl ve ilçe seçim kurullarının oluşmasını sağlamak

 • il seçim kurullarını oluşumuna, işlemlerine ve kaarlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle kesin karara bağlamak

 • Adaylığa ait itirazlar hakkında kesin karar vermek.

 • İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin kara bağlamak.

 • Türkiye’nin gerçeklerinden doğmuş bir düşünce sistemidir. Türk milletinin iradesiyle oluşmuş, tarihi bir gelişmenin ürünüdür. Atatürkçülük, her şeyden önce millete haklarını tanıma ve tanıtmadır; millet egemenliğinin ifadesidir. Atatürkçülük bir kurtuluştur, milletçe bağımsızlığa kavuşmadır.

 • Atatürkçülük, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmadır, batılılaşmadır;bir diğer anlamda da modernleşmedir; hür düşünceyi temsil eder, hürriyet ve demokrasi anlayışıdır.

 • Atatürkçülük, modern bir toplum hayatı yaşama demektir; laik bir düzen kurma, müspet bilim zihniyetiyle devleti yönetmedir. Bu iki anlamıyla Atatürkçülük, Türk toplumuna uygun sosyal ve siyasal kurumları kurma ve modern toplum olma demektir.

 • Atatürkçülük ilkelerini “Temel İlkeler” ve “Bütünleyici İlkeler” olmak üzere iki grupta değerlendirmekteyiz. “Temel İlkeler”: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılıktır. “Bütünleyici İlkeler” ise: Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık, Milli Birlik ve Beraberlik, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, Çağdaşlaşma, Bilimsellik ve Akılcılık, insan ve insanlık sevgisidir.

.

ATATÜRK’ÜN KENDİ İFADESİYLE İLKELERİNİN TANIMI

I.TEMEL İLKELER

.

1-Cumhuriyetçilik:

 • Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.(1924)

 • Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)

 • Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir… (1925)

 • Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki, onun adı cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)

.

Milliyetçilik:

 • Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)

 • Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı, hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır. (1923)

 • Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923)

.

3-Halkçılık:

 • İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamızla tespit edilmiştir. (1921)

 • Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)

 • Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)

.

4-Devletçilik:

 • Devletçiliğin bizce anlamı şudur: kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)

 • Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. (1930)

 • Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. (1937)

.

5-Laiklik:

 • Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)

 • Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını temin etmiştir. (1930)

 • Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. (1926)

.

6-İnkılâpçılık:

 • Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. (1925)

 • Biz büyük bir inkılâp yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. (1925)

.

II- BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

.

1-Milli Egemenlik: Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir; milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitliğin ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliği sağlamış bulunmasıyla devamlılık kazanır. Bundan dolayı hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. (1923)

2-Milli Bağımsızlık: Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. (1921) . Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir. O ebediyen sağlanmış ve korunmuş olmalıdır. (1923)

3-Milli Birlik ve Beraberlik:  Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. (1919). Biz milli varlığın temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz. (1936). Toplu bir milleti istila etmek, daima dağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir. (1919)

4-Yurtta Sulh (Barış), Cihanda Sulh: Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. (1931). Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve telakisinde en esaslı amil olsa gerekir. (1919) Sulh milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. (1938)

5-Çağdaşlaşma: Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz. (1925) Biz batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1926)

6-Bilimsellik ve Akılcılık:  Bilimsellik: Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. (1924) Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet bilimdir. (1933) Akılcılık: Bizim, alık, mantık, zekâyla hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. (1925)

Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. (1926)

7-İnsan ve İnsanlık Sevgisi: İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. İnsanları mesut edecek yegâne vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. (1931) Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. (1936)

.

ATATÜRK İNKILAPLARI (DEVRİMLERİ)

.

I-Siyasi alanda yapılan inkılâplar:

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

 •  Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923)

 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

.

II-Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi:

 • Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)

 • Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925)

 • Beynelmilel Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırılarak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de milletlerarası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.

 • Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak medeni milletlerin kullandıkları metre, kilogram ve litre kabul edilmiştir.

 • Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

 • Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.

 • Soyadı Kanunu (21 Haziren 1934)

 • Kemal Öz Adlı Cumhur reisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)

 • Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması:

 • Medeni Kanun’la sağlanan haklar

 • Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)

 • Anayasa’da yapılan değişiklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)

.

III- Hukuk alanında yapılan inkılâplar:

 • Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1934)

 • Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)

 • Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.

 • IV-Eğitim ve Kültür alanında yapılan inkılâplar:

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924). Bu kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

 • Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun (1 Kasım 1928)

 • Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin Kuruluşu (12 Nisan 1931). Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır (3 Ekim 1935).

 • Kültür alanında yeni bir tarih görünüşünü ifade eden kurumun kuruluşuyla ümmet tarihi anlayışından millet tarihi anlayışına geçilmiştir.

 • Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşu (12 Temmuz 1932). Cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır (24 Ağustos 1936). Kurumun amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.

 • İstanbul Darülfünunu’nun kapatılmasına Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun (31 Mayıs 1933). İstanbul Üniversitesi 18 Kasım 1933 günü öğretime açılmıştır

Dost Siteler  
 

SİTEYİ NASIL BULDUNUZ
SÜPER
EH İŞTE
GÜZEL
İDARE EDER
İYİ DEĞİL

(Sonucu göster)


 
Reklam  
   
ORTATEPE KÖYÜ TARİHİ  
  600 yıllık Osmanlı imparatorluğunun ileri uç kalesi olan Kafkasya’nın Dağıstan bölgesinde yaşayan atalarımız İmparatorluğun zaafiyete uğramasıyla 19.yüzyılda amansız bir Rus istilasına maruz kalmışlardır.Her türlü imkansızlığa rağmen,sayı ve silah bakımından kuvvetli olan Rus ordularına karşı din,namus,vatan ve haysiyetleri uğruna cihat ilan eden Şeyh Şamil önderliğinde 36 yıl gibi uzun bir süre kahramanca savaşan atalarımız,Osmanlı İmparatorluğundan beklenilen yardım kendilerine zamanında ulaşmaması nedeniyle gelişen olumsuz şartlar nedeniyle istemeyerek mücadeleyi bırakmak zorunda kalmışlardır. Ancak Rus esaretinde yaşamaktansa kutsal topraklar addettikleri Osmanlı İmparatorluğuna göç etmeyi tercih eden atalarımız 1859 yılından itibaren akın,akın göç etmeye başlamış ve yazın Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinin 5 Km kuzeyinde yer alan Deve Mağarasında konaklamışlar , kışın ise Andırın üzerinden Adana Çukurova Ovası göç etmişler ve şekilde 5 yıl göçebe hayatı yaşamışlarıdır.

Kafkasya’da yüksek dağların eteğinde bulunan yaylalarda yaşamaya alışmış olan bu insanlar ; aşırı sıcak ve sivrisineği ile ün salmış Çukurovasında yaşamaktansa anavatanlarındaki yaşam tarzlarına uygun olan Göksun ovalarında yaşayıp yerleşmeyi tercih etmişlerdir .O zamanlardaki isimleriyle Tetir, Kırcainek ve Hevlekli dağlarının ortasında yer alan tepenin eteklerinden arazi satın almışlar ve1862 yılında yerleşik hayata geçmek amacıyla ilk evin temelinin atmışlardır.Yerleşim yeri olarak seçilen tepenin yukarıda bahsedilen dağların arasında yer almasından dolayı Ortatepe denilmesi nedeniyle aynı isim köyede verilmiştir.Kuralan köyün ismi o tarihten itibaren Ortatepe olmuştur.Müslüman müslümanın kardeşidir pirensibiyle atalarımıza kucak açan Anadolu insanlarının yardım ve destekleriyle bu toprakları yurt edinmişlerdir.Ortatepe köyü işte bu yiğit insanların kurduğu ve halen torunlarının yerleşik halde yaşadığı şirin bir köydür.
 
ORTATEPE KÖYÜ ANA DİLİ  
  Ortatepe Köylülerinin ana dili şu anda Dağıstan’da konuşulmakta olan Avar Dili’dir.Anadillerinde kendilerini Maarulav (Dağlı) olarak adlandıran Ortatepeliler Kafkasyanın yerli halklarından olan Avarlardandır.Köyde sürekli ikamet edenlerin tamamı Avar kökenlidir. Değişik amaçla köye gelenlerin geçici meskenlerde yaşadıkları ve işlerinin bitiminde köyden ayrıldıkları görülür.Köyde hala anadil olan Avarca konuşulmakta olup, yeni nesilde azalan oranda anadillerini kullanma eğilimi görülmektedir.Bu şekilde devam etmesi halinde yakın tarihte Avarca’nın unutulması kaçınılmaz görülmektedir. İLK KÖYÜ KURANLAR Köyü ilk kuranlar 16 kişi idiler.bunların bilinen önde gelenleri ise1859 yılında başlayan göçle birlikte Göksun ovasına gelen Abdulkerim, Davut, Ali, Hacımehmet, Ramazan, İsmail, Mehmet ve Şamsu aileleridir.Bir kaç ailede 93 harbinden sonra gelmişlerdir.  
ORTATEPE KÖYÜ EKONOMİK DURUMU  
  1980 yılına kadar tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Ortatepe Köyü ,son zamanlarda gençlerin eğitim ve kendi işlerini kurmak amacıyla köyden ayrılmaları ve bir daha geri dönmemeleri nedeniyle köyde tarım hayvancılık eski cazibesini kaybetmiştir.Ancak köyde yerleşik olarak hayatlarını sürdürenler küçük çaplı olsa da tarla bitkileri ve hayvancılık üzerine çalışmalarını sürdürmektedirler.Köyün ekonomik olarak gelişmesi için alışılagelmiş tarla bitkileri ekimi yerine meyvacılık ve sebzeciliğe yönelmesi ve klasik hayvancılık yerine modern besi ve mandracılığa meyil etmesi arzu edilmekte bu alanda çalışmalar sürdürülmektedir.Bunun yanı sıra tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi yatırımlarının yapılması için araştırma ve fizibilite çalışamları yapılmaktadır.  
ORTATEPE KÖYÜNDE ALT YAPI  
  Köyde 1980 yılından itibaren elektrik verilmiş bulunmaktadır. Her iki mahalleye 1965 ve 1970 yıllarında ikişer çeşme yapılmış daha sonra bu çeşmelere gelen suyun yetersiz ve sağlıksız olması nedeniyle 1990 yılında tekrar yeni bir su şebekesi yapılmış olup, her evde son derece sağlıklı ve kaliteli içme suyu bulunmaktadır. 1998 yılında ise her eve sabit telefon hizmeti ve 2006 yılından itibaren hızlı internet hizmeti verilmiştir. Ayrıca köyümüzde 1999 yılından itibaren Telsim, 2000 yılından itibaren Avea ve kısmen olsa da 2001 yılından itibaren Turkcell kapsama alanına girmiş bulunmaktadır.Köyü ilçeye bağlayan yol ise 2002 yılında asfaltlanmış bulunmaktadır.
Gerek ilçeye yakın olması ,gerekse uygun coğrafik ve iklim şarlarının yanı sıra bütün kamu hizmetlerinin eksiksiz olarak verilmiş olması nedeniyle Ortatepe Köyü yaşanmaya değer bir safiye yeri olup ,gün geçtikçe emeklilerimizin ilgi odağı haline gelmektedir.Her yıl düzenlenen Geleneksel Bahar Bayramı, köyün birlik beraberliği ile gelişimine katkı sağladığı görülmektedir.
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu dilden firar eden her söz Yaydan çıkmış ok gibi Kelimeler bazen bir hazine Bazen dermansız bir dert tipi